WP uitgelichte afbeelding toevoegen

Voor je ‘ Excerpt ‘ ( beknopte tekst uit je bericht ) kun je de post tumbnail ofwel de uitgelichte afbeelding welke je kan toevoegen op een wordpress pagina.

Ga hiervoor als volgt te werk.
Plaats in je functions.php het volgende

// Add theme support for post thumbnails

add_theme_support('post-thumbnails');
add_image_size( 'custom_thumb', 140, 140, true);

// Add thumbnail to excerpt
add_filter( 'the_excerpt', 'excerpt_thumbnail' );
function excerpt_thumbnail( $excerpt ){
 if( is_single() ) return $excerpt;
 global $post;
 if ( has_post_thumbnail() ) {
 $img .= '<a href="'.get_permalink($post->ID).'">'.get_the_post_thumbnail($post->ID, 'custom_thumb').'</a>';
 } else {
 $img = '';
 }
 return $img.$excerpt;
}

Wil je bijvoorbeeld je uitgelichte afbeelding voor je (beknopte tekst) laten verschijnen dan kun je het volgende nog in je css stylesheet plaatsen

.attachment-custom_thumb {
 float: left;
 margin-right: 10px;
}

Succes weer

Reacties gesloten.